/home/dispelbaleares/www/smarty/themes/eshoper_theme2/layout/base.tpl
/home/dispelbaleares/www/smarty/themes/eshoper_theme2/layout/cabecera.tpl /home/dispelbaleares/www/smarty/templates/layout/breadcrumbs.tpl
TINTE CHROMA SIN AMONIACO 6/00

TINTE CHROMA SIN AMONIACO 6/00

Product Code: 3376001

/home/dispelbaleares/www/smarty/templates/layout/common_js_body.tpl